Nadácia TVS

Účel nadácie

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu, ktorým bude:

 

  • podpora detí a mládeže v oblasti športu a vzdelávania
  • podpora zdravotne postihnutých občanov
  • podpora a organizácia charitatívnych a humanitárnych akcií

Zakladatelia

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
ul. 1. mája 11
911 01 Trenčín IČO: 36306410

Štatutárny orgán

správca Ing. Denisa Beníčková

 

Názov nadácie: Nadácia TVS
Sídlo nadácie: ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 42145775
Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia a.s., č. účtu 1076393001/1111
Registračné číslo: 203/Na-2002/944
Dátum vzniku: 3. 11. 2009
Dátum zápisu: 3. 11. 2009

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a. s.